Združenie pre spracovanie informácií

Na tejto stránke nájdete všetky informácie občianskeho združenia INTERINFO SK. Spolok združuje stredné školy
s výučbou ADK a zastupuje Slovensko v medzinárodnej organizácii INTERSTENO International Federation.

Zaručujeme tradíciu a úspech

Občianske združenie INTERINFO SK stavia na 125-ročnej tradícii a základoch úspešnej medzinárodnej federácie INTERSTENO, ktorá združuje všetky štáty sveta v oblasti písania na počítači. Rovnako aj INTERINFO SK, ktoré vzniklo na podporu mladých talentov, pokračuje v tomto trende a združuje stredné školy na Slovensku s výučbou ADK, jednotlivcov a profesionálov, s cieľom sprostredkovať a vysielať súťažiacich na celoslovenské a medzinárodné súťaže. 

Sme občianske združenie, ktorého aktivity sa zameriavajú na organizáciu a participáciu pri usporadúvaní súťaží, školení pre vyučujúcich predmetu administratíva a korešpondencia (ADK). Spolupracujeme so sesterským združením INTERINFO ČR,
s Katedrou pedagogiky NHF EUBA a so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Členovia združenia navzájom spolupracujú a odborne sa usmerňujú.

Naše aktivity
1 0 +
Aktívnych škôl
0 +
Školení pre učiteľov
0 +
Spoluzorganizovaných súťaží
0 +
Konzultácií pre učiteľov

Naším cieľom je zviditeľniť Slovensko na mape našou cieľavedomou a systematickou prácou v oblasti spracovania informácií na počítači a zatraktívnenia desaťprstovej hmatovej metódy.

Naše smerovanie

Hodnoty

Hodnoty, ku ktorým sa hlásime sú integrita, aktivita, atraktivita, pravidlá, estetika, podpora, slušnosť, spolupráca, výkon, výzva, sebarealizácia, priateľstvo, úspech.

Poslanie

Byť partnerom pre stredné školy na Slovensku, ktoré vyučujú predmet ADK a sprostredkovať najnovšie trendy a informácie zo sveta, ktoré dokážeme využiť pri modernizácii a atraktivizácii desaťprstovej hmatovej metódy a spracovania informácií na počítači.

Vízia

Stať sa renomovaným združením, ktoré si plní svoje povinnosti voči všetkým členom - školám, jednotlivcom a šíriť dobré meno krajiny pri účastiach na súťažiach. Zabezpečiť neustály networking medzi spolupracujúcimi členmi.

Máte na nás otázky? Napíšte nám!

* Povinné pole
* Povinné pole
* Povinné pole